ยินดีต้อนรับเข้าสู่

KPP NEWSPAPER

KPP NEWSPAPER ให้บริการรับลงโฆษณา ประกาศต่างๆจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มทุน ลดทุน ย้ายที่ตั้ง ชำระบัญชี เปลี่ยนห้างเป็นบริษัท ประกาศจ่ายเงินปันผล ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ลดทุนงบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทจำกัด (มหาชน) ไถ่ถอนจำนอง ประกาศให้ลูกค้ามารับของที่ซ่อม ลงโฆษณาเชิญผู้ถือหุ้นประจำปี ประกาศขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้ และประกาศอื่นๆ 

088-993-6164

จำนวนบริษัทที่ใช้บริการเรา

จำนวนหนังสือพิมพ์ที่จัดพิมพ์แล้ว

ขั้นตอนการลงประกาศหนังสือพิมพ์

ขั้นตอนที่ 1 : Download แบบฟอร์มขอลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์

สามารถกด Download ได้จากลิ้งค์ด้านข้างนี้

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกแบบฟอร์ม

กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 3 : ชำระค่าบริการ พร้อมเก็บหลักฐาน

เมื่อท่านชำระค่าบริการเรียบร้อย ให้ท่านเก็บหลักฐานการจ่ายเงิน/โอนเงิน เพื่อแนบมากับแบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 4 : จัดเตรียมเอกสารที่ต้องการลงประกาศ

จัดเตรียมที่ท่านต้องการลงประกาศกับทางหนังสือพิมพ์ของเราให้ครบถ้วน พร้อมทำไฟล์เป็น PDF เพื่อให้ง่ายต่อการลงข้อมูลในหนังสือพิมพ์

ขั้นตอนที่ 5 : ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้

  1. แบบฟอร์มขอลงโฆษณา : โปรดกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน ครบถ้วน
  2. สำเนาใบ Pay – in หรือ Slip การโอนเงิน พร้อมระบุชื่อบริษัทในใบโอนเงินให้ชัดเจน
  3. หนังสือเชิญประชุมฯ – จัดให้อยู่ในหน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 ขึ้นไป(ตัวหนา) และจัดทำให้เป็นไฟล์ PDF

** ส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันที่ลงโฆษณา อย่างน้อย 1 วัน​ **

ขั้นตอนที่ 6 : ช่องทางการส่งเอกสาร

E-mail : kpp.newspaper@hotmail.com

Fax : (02) 924 – 1868

** โทรยืนยันการส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่หลังส่งเอกสาร อย่างน้อย 1 ชั่วโมง **

** Tel : 088 – 993 – 6164 **

Contact Us

Graphic Map

Contact Detail

69/18 Moo 2 Banplub,

Pak Kret , Nonthaburi 11120

Telephone: (02)924-2668, (02)924-1870
Mobile: 094-449-5453 ,093-926-9195
Mobile: 090-959-2994
Fax: (02)924-1868

Email: jpacc_62@hotmail.com 
Website: www.jpacc.co.th

📣📣 คณะรัฐมนตรี มีมติในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ให้มีมาตรการช่วยเหลือ นายจ้าง / ลูกจ้าง / ผู้ประกันตน จากสถานการณ์ Covid-19 โดยใช้ 3 มาตรการ ดังนี้ 📣📣

1. ลด อัตราเงินสมทบ (นายจ้างและผู้ประกันตน)🔥
- นายจ้าง เหลืออัตรา 4%
- ผู้ประกันตน มาตรา 33 เหลืออัตรา 1%
- ผู้ประกันตน มาตรา 39 เหลืออัตรา 1.8%
.
2. ขยาย เวลาส่งเงินสมทบ (ของนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 🎉33,39)
- สำหรับงวด มีนาคม - พฤษภาคม ออกไปอีก 3 เดือน
.
3. เพิ่ม สิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป) 😘
... See MoreSee Less

View on Facebook

🔥 กรมสรรพากร ประกาศ 🔥

เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลธรรมดา โดยการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5% ❤️

#เจพีการบัญชีและที่ปรึกษา #ประกาศ #กรมสรรพากร #เพิ่มสภาพคล่อง #ลดอัตราภาษีหักณที่จ่าย
... See MoreSee Less

View on Facebook

จันทบุรี #สั่งปิดเพิ่มอีก‼️ ร้าน 7-Eleven และร้านสะดวกซื้ออื่นๆ ที่เปิด 24 ชม. ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส ที่เปิด 24 ชม.ทุกแห่ง*
ให้ปิดตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 05.00 น. ของวันถัดไป
.
สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา
.
ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ฉบับที่ 5/2563 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563
.
ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563
*ยกเว้นร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาล
.
หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
สายด่วน COVID-19 ติดต่อ สอบถาม แจ้งข่าว
08-9245-0140 , 06-3464-9883 หรือโทร 1422
.
ขอให้ชาวจันทบุรีทุกท่าน ระมัดระวังตัวเอง งดการออกที่ชุมชนและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียงในการติดเชื้อ
.
ใช้มาตรการ Social Distancing ใช้หน้ากากอนามัย เมื่อออกจากบ้าน ล้างมื้อบ่อยครั้ง เมื่อมีการสัมผัสจุดสัมผัสร่วม

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติและครอบครัวเรา
เราจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน
... See MoreSee Less

View on Facebook