ยินดีต้อนรับเข้าสู่

KPP NEWSPAPER

KPP NEWSPAPER ให้บริการรับลงโฆษณา ประกาศต่างๆจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มทุน ลดทุน ย้ายที่ตั้ง ชำระบัญชี เปลี่ยนห้างเป็นบริษัท ประกาศจ่ายเงินปันผล ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ลดทุนงบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทจำกัด (มหาชน) ไถ่ถอนจำนอง ประกาศให้ลูกค้ามารับของที่ซ่อม ลงโฆษณาเชิญผู้ถือหุ้นประจำปี ประกาศขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้ และประกาศอื่นๆ 

088-993-6164

จำนวนบริษัทที่ใช้บริการเรา

จำนวนหนังสือพิมพ์ที่จัดพิมพ์แล้ว

ขั้นตอนการลงประกาศหนังสือพิมพ์

ขั้นตอนที่ 1 : Download แบบฟอร์มขอลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์

สามารถกด Download ได้จากลิ้งค์ด้านข้างนี้

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกแบบฟอร์ม

กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 3 : ชำระค่าบริการ พร้อมเก็บหลักฐาน

เมื่อท่านชำระค่าบริการเรียบร้อย ให้ท่านเก็บหลักฐานการจ่ายเงิน/โอนเงิน เพื่อแนบมากับแบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 4 : จัดเตรียมเอกสารที่ต้องการลงประกาศ

จัดเตรียมที่ท่านต้องการลงประกาศกับทางหนังสือพิมพ์ของเราให้ครบถ้วน พร้อมทำไฟล์เป็น PDF เพื่อให้ง่ายต่อการลงข้อมูลในหนังสือพิมพ์

ขั้นตอนที่ 5 : ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้

  1. แบบฟอร์มขอลงโฆษณา : โปรดกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน ครบถ้วน
  2. สำเนาใบ Pay – in หรือ Slip การโอนเงิน พร้อมระบุชื่อบริษัทในใบโอนเงินให้ชัดเจน
  3. หนังสือเชิญประชุมฯ – จัดให้อยู่ในหน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 ขึ้นไป(ตัวหนา) และจัดทำให้เป็นไฟล์ PDF

** ส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันที่ลงโฆษณา อย่างน้อย 1 วัน​ **

ขั้นตอนที่ 6 : ช่องทางการส่งเอกสาร

E-mail : kpp.newspaper@hotmail.com

Fax : (02) 924 – 1868

** โทรยืนยันการส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่หลังส่งเอกสาร อย่างน้อย 1 ชั่วโมง **

** Tel : 088 – 993 – 6164 **

Contact Us

Graphic Map

Contact Detail

69/18 Moo 2 Banplub,

Pak Kret , Nonthaburi 11120

Telephone: (02)924-2668, (02)924-1870
Mobile: 094-449-5453 ,093-926-9195
Mobile: 090-959-2994
Fax: (02)924-1868

Email: jpacc_62@hotmail.com 
Website: www.jpacc.co.th

3 days ago

J P Accounting And Consultant Co., Ltd

บริษัท เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา ร่วมกับ สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ
ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิวิสสุกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงพาณิชย์ ครบรอบปีที่ 99 “วันพาณิชย์” ปี 2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
... See MoreSee Less

View on Facebook

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์
ก้าวต่อก้าวสู่พาณิชย์ 4.0
(19 สิงหาคม 2562) 📍กระทรวงพาณิชย์
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

J P Accounting And Consultant Co., Ltd

บริษัท เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับนักศึกษาเข้าโครการ ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563
... See MoreSee Less

View on Facebook