ยินดีต้อนรับเข้าสู่

KPP NEWSPAPER

KPP NEWSPAPER ให้บริการรับลงโฆษณา ประกาศต่างๆจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มทุน ลดทุน ย้ายที่ตั้ง ชำระบัญชี เปลี่ยนห้างเป็นบริษัท ประกาศจ่ายเงินปันผล ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ลดทุนงบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทจำกัด (มหาชน) ไถ่ถอนจำนอง ประกาศให้ลูกค้ามารับของที่ซ่อม ลงโฆษณาเชิญผู้ถือหุ้นประจำปี ประกาศขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้ และประกาศอื่นๆ 

088-993-6164

จำนวนบริษัทที่ใช้บริการเรา

จำนวนหนังสือพิมพ์ที่จัดพิมพ์แล้ว

ขั้นตอนการลงประกาศหนังสือพิมพ์

ขั้นตอนที่ 1 : Download แบบฟอร์มขอลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์

สามารถกด Download ได้จากลิ้งค์ด้านข้างนี้

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกแบบฟอร์ม

กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 3 : ชำระค่าบริการ พร้อมเก็บหลักฐาน

เมื่อท่านชำระค่าบริการเรียบร้อย ให้ท่านเก็บหลักฐานการจ่ายเงิน/โอนเงิน เพื่อแนบมากับแบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 4 : จัดเตรียมเอกสารที่ต้องการลงประกาศ

จัดเตรียมที่ท่านต้องการลงประกาศกับทางหนังสือพิมพ์ของเราให้ครบถ้วน พร้อมทำไฟล์เป็น PDF เพื่อให้ง่ายต่อการลงข้อมูลในหนังสือพิมพ์

ขั้นตอนที่ 5 : ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้

  1. แบบฟอร์มขอลงโฆษณา : โปรดกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน ครบถ้วน
  2. สำเนาใบ Pay – in หรือ Slip การโอนเงิน พร้อมระบุชื่อบริษัทในใบโอนเงินให้ชัดเจน
  3. หนังสือเชิญประชุมฯ – จัดให้อยู่ในหน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 ขึ้นไป(ตัวหนา) และจัดทำให้เป็นไฟล์ PDF

** ส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันที่ลงโฆษณา อย่างน้อย 1 วัน​ **

ขั้นตอนที่ 6 : ช่องทางการส่งเอกสาร

E-mail : kpp.newspaper@hotmail.com

Fax : (02) 924 – 1868

** โทรยืนยันการส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่หลังส่งเอกสาร อย่างน้อย 1 ชั่วโมง **

** Tel : 088 – 993 – 6164 **

Contact Us

Graphic Map

Contact Detail

69/18 Moo 2 Banplub,

Pak Kret , Nonthaburi 11120

Telephone: (02)924-2668, (02)924-1870
Mobile: 094-449-5453 ,093-926-9195
Mobile: 090-959-2994
Fax: (02)924-1868

Email: jpacc_62@hotmail.com 
Website: www.jpacc.co.th

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างบริษัท เจ พี การบัญชี และที่ปรึกษา จำกัด
... See MoreSee Less

View on Facebook

สิทธิประโยชน์ทางภาษีส่งเสริมการออมระยะยาว เป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนที่ต้องการวางแผนการเงินระยะยาว 💵💵😉 ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

J P Accounting And Consultant Co., Ltd

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการ กรมพัฒน์ฯ สร้างความเป็นมืออาชีพ โดยใช้ธรรมาภิบาล แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

อ่านเพิ่มเติม >> gnews.apps.go.th/news?news=51184รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งเร่งพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้มีความเป็นมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล หวังผลักดันให้เกิดธุรกิจสีขาวทั้งระบบ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
อ่านต่อได้ที่...วีรศักดิ์ 'สั่งการ’ กรมพัฒน์ฯ ใช้ธรรมาภิบาลสร้างความเป็นมืออาชีพแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
gnews.apps.go.th/news?news=51184

#วีรศักดิ์ดูแล
#WeerasakTakeCare
... See MoreSee Less

View on Facebook