COntact US

ติดต่อเรา

กรุณากรอกแบบฟอร์มสำหรับสอบถามข้อมูล

Contact Us

Graphic Map

Contact Detail

69/18 Moo 2 Banplub,

Pak Kret , Nonthaburi 11120

Telephone: (02)924-2668, (02)924-1870
Mobile: 094-449-5453 ,093-926-9195
Mobile: 090-959-2994
Fax: (02)924-1868

Email: jpacc_62@hotmail.com 
Website: www.jpacc.co.th

📣📣 คณะรัฐมนตรี มีมติในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ให้มีมาตรการช่วยเหลือ นายจ้าง / ลูกจ้าง / ผู้ประกันตน จากสถานการณ์ Covid-19 โดยใช้ 3 มาตรการ ดังนี้ 📣📣

1. ลด อัตราเงินสมทบ (นายจ้างและผู้ประกันตน)🔥
- นายจ้าง เหลืออัตรา 4%
- ผู้ประกันตน มาตรา 33 เหลืออัตรา 1%
- ผู้ประกันตน มาตรา 39 เหลืออัตรา 1.8%
.
2. ขยาย เวลาส่งเงินสมทบ (ของนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 🎉33,39)
- สำหรับงวด มีนาคม - พฤษภาคม ออกไปอีก 3 เดือน
.
3. เพิ่ม สิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป) 😘
... See MoreSee Less

View on Facebook

🔥 กรมสรรพากร ประกาศ 🔥

เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลธรรมดา โดยการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5% ❤️

#เจพีการบัญชีและที่ปรึกษา #ประกาศ #กรมสรรพากร #เพิ่มสภาพคล่อง #ลดอัตราภาษีหักณที่จ่าย
... See MoreSee Less

View on Facebook

จันทบุรี #สั่งปิดเพิ่มอีก‼️ ร้าน 7-Eleven และร้านสะดวกซื้ออื่นๆ ที่เปิด 24 ชม. ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส ที่เปิด 24 ชม.ทุกแห่ง*
ให้ปิดตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 05.00 น. ของวันถัดไป
.
สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา
.
ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ฉบับที่ 5/2563 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563
.
ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563
*ยกเว้นร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาล
.
หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
สายด่วน COVID-19 ติดต่อ สอบถาม แจ้งข่าว
08-9245-0140 , 06-3464-9883 หรือโทร 1422
.
ขอให้ชาวจันทบุรีทุกท่าน ระมัดระวังตัวเอง งดการออกที่ชุมชนและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียงในการติดเชื้อ
.
ใช้มาตรการ Social Distancing ใช้หน้ากากอนามัย เมื่อออกจากบ้าน ล้างมื้อบ่อยครั้ง เมื่อมีการสัมผัสจุดสัมผัสร่วม

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติและครอบครัวเรา
เราจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน
... See MoreSee Less

View on Facebook