ประกันสังคมมีกี่แบบ ?

ประกันสังคมมีกี่แบบ ?

         ประกันสังคมสามารถแบ่งได้ตามมาตรามีทั้งหมด 3 แบบ คือ ตามมาตรา 33 หรือภาคบังคับ โดยผู้ใช้สิทธิจะเป็น ลูกจ้างประจำ พนักงานเอกชน          อีกรูปแบบหนึ่งคือตามมาตรา 36 หรือภาคสมัครใจ ในมาตรานี้ จะอนุญาตให้ผู้ที่เคยเป็นพนักงานประจำ...