กิจกรรม

Monthly Weekly Daily List
February

March 2020

April
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Events for March

1st

No Events
Events for March

2nd

No Events
Events for March

3rd

No Events
Events for March

4th

No Events
Events for March

5th

No Events
Events for March

6th

No Events
Events for March

7th

No Events
Events for March

8th

No Events
Events for March

9th

No Events
Events for March

10th

No Events
Events for March

11th

No Events
Events for March

12th

No Events
Events for March

13th

No Events
Events for March

14th

No Events
Events for March

15th

No Events
Events for March

16th

No Events
Events for March

17th

No Events
Events for March

18th

No Events
Events for March

19th

No Events
Events for March

20th

No Events
Events for March

21st

No Events
Events for March

22nd

No Events
Events for March

23rd

No Events
Events for March

24th

No Events
Events for March

25th

No Events
Events for March

26th

No Events
Events for March

27th

No Events
Events for March

28th

No Events
Events for March

29th

No Events
Events for March

30th

No Events
Events for March

31st

No Events

Contact Us

Graphic Map

Contact Detail

69/18 Moo 2 Banplub,

Pak Kret , Nonthaburi 11120

Telephone: (02)924-2668, (02)924-1870
Mobile: 094-449-5453 ,093-926-9195
Mobile: 090-959-2994
Fax: (02)924-1868

Email: jpacc_62@hotmail.com 
Website: www.jpacc.co.th

📣📣 คณะรัฐมนตรี มีมติในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ให้มีมาตรการช่วยเหลือ นายจ้าง / ลูกจ้าง / ผู้ประกันตน จากสถานการณ์ Covid-19 โดยใช้ 3 มาตรการ ดังนี้ 📣📣

1. ลด อัตราเงินสมทบ (นายจ้างและผู้ประกันตน)🔥
- นายจ้าง เหลืออัตรา 4%
- ผู้ประกันตน มาตรา 33 เหลืออัตรา 1%
- ผู้ประกันตน มาตรา 39 เหลืออัตรา 1.8%
.
2. ขยาย เวลาส่งเงินสมทบ (ของนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 🎉33,39)
- สำหรับงวด มีนาคม - พฤษภาคม ออกไปอีก 3 เดือน
.
3. เพิ่ม สิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป) 😘
... See MoreSee Less

View on Facebook

🔥 กรมสรรพากร ประกาศ 🔥

เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลธรรมดา โดยการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5% ❤️

#เจพีการบัญชีและที่ปรึกษา #ประกาศ #กรมสรรพากร #เพิ่มสภาพคล่อง #ลดอัตราภาษีหักณที่จ่าย
... See MoreSee Less

View on Facebook

จันทบุรี #สั่งปิดเพิ่มอีก‼️ ร้าน 7-Eleven และร้านสะดวกซื้ออื่นๆ ที่เปิด 24 ชม. ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส ที่เปิด 24 ชม.ทุกแห่ง*
ให้ปิดตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 05.00 น. ของวันถัดไป
.
สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา
.
ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ฉบับที่ 5/2563 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563
.
ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563
*ยกเว้นร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาล
.
หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
สายด่วน COVID-19 ติดต่อ สอบถาม แจ้งข่าว
08-9245-0140 , 06-3464-9883 หรือโทร 1422
.
ขอให้ชาวจันทบุรีทุกท่าน ระมัดระวังตัวเอง งดการออกที่ชุมชนและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียงในการติดเชื้อ
.
ใช้มาตรการ Social Distancing ใช้หน้ากากอนามัย เมื่อออกจากบ้าน ล้างมื้อบ่อยครั้ง เมื่อมีการสัมผัสจุดสัมผัสร่วม

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติและครอบครัวเรา
เราจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน
... See MoreSee Less

View on Facebook